Liceul Teoretic ION LUCA 

"ION LUCA"

Examene

METODOLOGIE 

MODELE DE SUBIECTE 2015

          Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea de specialitate/ profesională dobândită de absolvenții de liceu, cursuri de zi. 

       El se eliberează absolvenților claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică,care au promovat proba de specialitate prevăzută de prezenta metodologie, în condițiile prevăzute:

Atestatul se obține după susținerea și promovarea de către candidați a unei probe de specialitate.

Competențele certificate în urma promovării examenului de atestare profesională sunt:

 • Pentru absolvenții claselor de matematică informatică, intensiv informatică:
 1. Realizarea design-ului și structurii produselor soft necesare implementării de: sisteme software, aplicații software, baze de date, pagini WEB. (software orientat client)
 2. Particularizarea, configurarea și modificarea aplicațiilor software, în scopul adaptării sistemelor informaționale ale clientului.
 • Pentru absolvenții claselor de matematică informatică:
 1. Realizarea managementului site-urilor WEB, sistemelor de operare a calculatoarelor
 2. Furnizarea facilităților de procesare a datelor, inclusiv a serviciilor suport

Proba de specialitate constă în:

 1. probă practică: realizarea practică pe calculator a cerințelor din biletul extras în ziua probei. 
Biletul va cuprinde trei subiecte:
  • un subiect privind Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date
  • un subiect de Programare
  • un subiect vizând Sisteme de Operare sau abilități de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări PowerPoint.
  Proiectul: prezentarea și motivarea teoretică a unui proiect (produs soft) realizat în timpul orelor de laborator, al ultimului an de studiu; produsele pot fi realizate și în echipă (2 - 3 elevi) în funcție de complexitatea proiectului.

    Coordonarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică se asigură de Comisia Națională de Evaluare și Certificare care se constituie anual și funcționează în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării.

    În cazul promovării examenului de atestare a competențelor profesionale candidatul primește un atestat. 

    Atestatul se eliberează de secretariatul liceului, în care a fost susținut examenul, după promovarea de către candidat a clasei a XII-a. Eliberarea atestatului nu este condiționată de promovarea examenului de bacalaureat.