Liceul Teoretic ION LUCA 

"ION LUCA"

SITUAȚIA ACTUALĂ

      Astăzi Liceul Teoretic,,ION LUCA”Vatra Dornei rămâne una din cele mai bune şcoli pe plan local și județean prin rezultatele bune și foarte bune ale elevilor şi profesorilor săi.Liceul dispune de o bază materială proprie şi dotare modernă:

 • 12 săli de clasă, 
 • 6 laboratoare:
 • 3 de informatică (60 calculatoare, laptop-uri ) 
 •  1 fizică,
 • 1 biologie,
 • 1 chimie, 
 • CDI cu sală de lectură,cabinet de asistență psihopedagogică ,
 • biblioteca  cu peste 35 0000 de volume
 • staţie TV internă, supraveghere video etc.

Liceul Teoretic,,ION LUCA” este organizator de concursuri şcolare proprii:

 • Concursul Interjudețean de Matematică Memorial ,,Ștefan Dîrțu”
 • Tabăra concurs Interjudețeană de Matematică
 • Concurs Interjudețean de Informatică
 • Concurs de proză scurtă IN MEMORIAM ELENA SIMON

De asemenea menționăm proiectele europene de tip Comenius ,

 • Migration pour l integration
 • Tolerance et diversite religieuses en Europe Moderne
 • L Europe se jette a l eau

         Începând cu anul școlar 2013-2014 în baza acordului de colaborare care se numește ,,Educație pentru Societatea Informațională” semnată între ECDL România și Ministerul Educației, Cercetării Tineretului și sportulu, Liceul teoretic,,ION LUCA” a fost acreditat Centru de Testare ECDL în vederea obținerii certificatului european de conducerea a calculatorului. În această perioadă, în urma testării,  89 de elevi au obținut permisul ECDL

         Elevii Liceului Teoretic,,ION LUCA” se bucură de un corp profesoral foarte bine pregătit astfel, dintr-un total de 54 cadre didactice, 3 profesori au titlul ştiinţific doctor, 31 de profesori au gradul didactic I ,9 gradul didactic II , 5 cu definitivat .